7lk ruotsi

KOE 25.4. kpl 6 s63-68, työkirja s144-166
OSAAT: kpl 6, kuvasanaston 6 ja pefektin, plusk. perfektin ja sanajärjestyksen, kun muodostat LAUSEITA

verbikoe 1

Verbikoe 2

verbikoe 3

verbikoe 4

21.2. kirjallinen koe kpl 4-5työkirja s 90-135, tekstikirja s43-57

ymmärtäminen + sanastot, persoonapronomininen objektimuodot ja omistussanat
harjoittele sanastoa Quizletissa:
Megafon 2 quizletit

adjektiivin taivutus+ ulkonäön kuvailu

Harjoittele kuvasanastoa 6

15.2. suullinen koe s tekstikirja 56-58, 46-48
Opettele kertomaan ja kuvailemaan ihmisen ulkonäköä ja kertomaan, kuinka voit

Katso diasarja ihmisen kuvailusta ja väreistä Harjoittele ihmisen kuvailua ja värit